Wijk- en verpleegzorg smelten samen door woonzorgconcept in Residentie Gerlachus

Met Residentie Gerlachus probeert Envida, de grootste zorgorganisatie in Zuid-Limburg, een omslag te maken in hoe zorg en ondersteuning voor ouderen wordt georganiseerd, met als doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Het startpunt voor aangenaam ouder worden

Residentie Gerlachus combineert wonen en welzijn met zorg. Ouderen wonen hier zelfstandig met een mogelijkheid tot begeleiding en zorg op maat door welzijnsorganisatie Envida. De bewoners hebben volledige controle over hun eigen leven. Samen met Envida bepalen de bewoners zelf welke ondersteuning nodig is om zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk te wonen.

De zorg- en ondersteuningsbehoefte van de bewoners van Residentie Gerlachus verschilt. Een deel van de bewoners heeft op dit moment nog geen zorg nodig, maar kiest voor huren met voorzorg. Door te kiezen voor Residentie Gerlachus, wonen ze al op een plek die hen in de toekomst in staat stelt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Een deel van de bewoners heeft een indicatie voor wijkzorg. Daarnaast zijn er 20 woningen beschikbaar voor ouderen die extra begeleiding, ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor een van deze woningen is een WLZ-indicatie nodig.

Zeker thuis

Fréderique is sinds 2019 werkzaam bij Envida. Sinds 2022 is ze teamleider Wonen, Welzijn & Zorg binnen Residentie Gerlachus. “Bij Envida zien we dat steeds meer zorg thuis plaatsvindt en informele zorg belangrijker wordt. Verzorgings- en verpleeghuizen verdwijnen en de vraag naar thuiszorg stijgt. Ons innovatieve woonzorgconcept sluit aan op deze ontwikkelingen en dat maakt Residentie Gerlachus toekomstbestendig”.

Om de juiste zorg te kunnen leveren is er een kantoor van Envida aanwezig in het pand, waar Fréderique en haar Envida-team dagelijks aanwezig is.

Envida is er voor mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven gewoon hun eigen gang te kunnen gaan. Bewoners kunnen hier zelfstandig wonen, terwijl er een vangnet aanwezig is waar nodig of wenselijk. “We willen dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden. Het liefst thuis”, aldus Fréderique.

Bij het huren van een woning zit standaard een basisabonnement: Zeker Thuis. Hiervoor krijgen bewoners personenalarmering, 24-uurs calamiteitenzorg en toegang tot verschillende gemaksdiensten. Verandert de situatie en heb je als bewoner meer zorg nodig? Dan kan Wonen Plus in overeenstemming met Envida en de huisarts uitgebreid worden tot Zeker Thuis, om zo lang mogelijk te genieten van thuis wonen.

Met het Zeker Thuis pakket krijgen bewoners ook toegang tot huiskamer Jekerdal. Hier worden diverse sociale activiteiten georganiseerd, zoals workshops, bridge toernooien, en literaire leesclubs. “Faciliteiten als de huiskamer, brasserie en fysiopraktijk stimuleren sociale contacten, beweging en zelfredzaamheid. Dit maakt Residentie Gerlachus hét startpunt voor aangenaam ouder worden!”

Bezoek minister Helder aan Residentie Gerlachus

In april 2023 bracht minister Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, een bezoek aan Residentie Gerlachus. Het woonconcept van Residentie Gerlachus sluit goed aan op de uitdagingen waar de ouderenzorg de komende jaren voor staat. “Met hart en ziel zet ik me in om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te zijn, ook als je ouder bent”, aldus Helder. “Residentie Gerlachus is een maatwerkoplossing die bijdraagt aan de levenskwaliteit van ouderen”. De minister sprak onder andere met bewoners, zorgmedewerkers en zorgstudenten die eveneens in het complex wonen. Bewoners vertelden enthousiast over de bewonersinitiatieven, zoals een leesclub en lezingen over de actualiteit.