De bewonerscommissie van Residentie Gerlachus

Sinds 2022 beschikt Residentie Gerlachus over een bewonerscommissie. De commissie praat namens de huurders over praktische zaken en behartigt de belangen van alle huurders. Een lichtend voorbeeld van de kracht van gemeenschapszin en betrokkenheid binnen een wooncomplex als Residentie Gerlachus.

De bewonerscommissie van Residentie Gerlachus is ontstaan uit de wens om de kwaliteit van wonen te verrijken en ervoor te zorgen dat de stem van de huurders gehoord wordt. Met verhuurder Holland2Stay worden zaken besproken die het complex en haar bewoners aangaan, zoals de kwaliteit van de beheerservice, onderhoud, renovaties en servicekosten. Ook is de bewonerscommissie vertegenwoordigd in de een van de cliëntenraden van Envida, de welzijnsorganisatie binnen Residentie Gerlachus. Binnen deze raad komen onder ander de inhoud van het activiteitenprogramma en de kwaliteit van de geleverde zorg aan bod.

Enthousiaste commissieleden

De commissie bestaat uit betrokken en toegewijde bewoners. Halfjaarlijks vindt er een algemene bewonersvergadering plaats. Hierin worden bewoners bijgepraat over lopende beheerzaken en kunnen bewoners hun woonervaringen delen met de bewonerscommissie. Geïnteresseerde bewoners kunnen telkens voor een periode van maximaal twee jaar onderdeel worden van de commissie. “Zo blijft er een gezonde dynamiek in de commissie, met nieuwe ideeën en een frisse wind”, vertelt Nelle, actief in de bewonerscommissie. Enthousiast vertelt ze: “Bewoners weten ons steeds gemakkelijker te vinden met bijvoorbeeld suggesties of vragen. Daar zijn we blij mee! Het heeft al geleid tot verbeteringen in de voorzieningen en diensten die direct invloed hebben op het dagelijks leven van de bewoners”. Bewoners kunnen de bewonerscommissie gemakkelijk bereiken middels een briefje in de brievenbus, te vinden in de hal.